Top DanceŽilina Dance Cup 2022
 

Informácie pre súťažiacich

Súťaže

  • Deti II E, Deti II D STT + LAT
  • Junior I E, Junior I D STT + LAT
  • Junior II E, Junior II D STT + LAT, Junior II C STT + LAT
  • Dospelí D STT + LAT, Dospelí C STT + LAT, Dospelí B STT + LAT, Dospelí A STT + LAT

Propozície a prihlasovanie

Propozície: ksis.szts.sk/ksis/prop.php?id_prop=1751
Prihlasovanie: ksis.szts.sk

Porota

Bačiak Milan
Chren Matej
Imre Pavel
Ivanič Peter
Kovács Jozef
Mick Adriana
Plačková Marieta
Slimáková Petra
Sňahničan Peter
Štrbová Kvetoslava
Tanka Feketová Dominika
Uváček Martina
Vidašič Peter

Štartovné

Podľa finančného poriadku SZTŠ
Deti, Juniori: 10 EUR na pár a skupinu tancov
Dospelí: 15 EUR na pár a skupinu tancov

Služby na súťaži

V priestoroch súťaže budú zabezpečené služby pre súťažiacich a divákov. Stánok s kvalitnou kávou, predajca tanečných potrieb, viac v Informáciách